Σκρέκας μονωτικά υλικά

Brillux

H έγχρωμη αδιαβροχοποίηση της πρόσοψης δεν επιτυγχάνεται αυτόματα με κάθε λεγόμενο «ακρυλικό χρώμα» ούτε με «αδιάβροχα χρώματα» ούτε με κανένα από την πλειάδα των γνωστών υλικών της βιομηχανίας χρωμάτων. H μη διαφανής αδιαβροχοποίηση πρόσοψης με έγχρωμες επαλείψεις (βαφές) επιτυγχάνεται μόνον, με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτό, υλικά.pr5
H παραγωγή αδιάβροχου χρώματος απαιτεί υψηλή και συγκεκριμένη τεχνογνωσία γιατί, όπως -και μόνον- στα στεγανοποιητικά υλικά, πρέπει να μεγιστοποιεί παραμέτρους που μεταξύ τους είναι αντίθετες και αλληλοεξουδετερώνονται (υδρατμοπερατότης έναντι αδιαβροχοποίησης, πορώδες διαπνοής έναντι δυνατότητος αυτοκαθαρισμού, ελαστικότητα έναντι μηχανικών αντοχών απότριψης κλπ.).
Είναι εύκολο να παρασκευάσει κανείς «αδιάβροχο χρώμα» αν αρχίζει να παραιτείται από τις αντικρουόμενες αυτές ιδιότητες όπως κατ’ αρχάς από την δυνατότητα διαπνοής. Τέτοια χρώματα ήταν τα γνωστά τύπου ρελιέφ τα οποία αδιαβροχοποιούσαν μεν, στραγγαλίζοντας όμως το πορώδες και την δυνατότητα εξόδου των υδρατμών οι οποίοι διαπότιζαν έτσι τους τοίχους από μέσα προς τα έξω αχρηστεύοντας την θερμομόνωση και το φυσικό «λ» της τοιχοποιίας.
Είναι απλό επίσης να επιτύχει κανείς εκπληκτικό συντελεστή διαπνοής αν παραιτηθεί από την αδιαβροχοποίηση, την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού και μηχανικών αντοχών σε απότριψη. (π.χ. υδροχρώματα, ασβεστοχρώματα). Από την άλλη όμως, το ζωτικό αυτό πορώδες που επιτρέπει την διαπνοή είναι ταυτόχρονα και το σημείο εισόδου της βροχής, των ρύπων και των όξινων βλαβερών ουσιών.
Μπορεί λοιπόν να φαντασθεί κανείς τι τεχνογνωσία απαιτείται για να παραχθεί ένα αδιάβροχο χρώμα σαν το Brillux 100 (ματ) ή το Ceresit CT 44 Color (σατινέ) τα οποίο ενώ έχουν διαπνοή πολύ άνω από την απαίτηση του DlN ΕΝ όχι μόνο δεν πάσχουν από τις λόγω καλής αυτής διαπνοής τους εξουδετερούμενες δυνατότητες αδιαβροχοποίησης, αναστολής ενανθράκωσης και αντοχής σε αυτοκαθαρισμό αλλά τουναντίον υπερβαίνουν δραστικά και σε εκείνες τα αντίστοιχα DlN.
Tα χρώματα Brillux 100 Solartect (ματ) και Ceresit CT 44 Color (σατινέ) είναι κατ' αρχάς τελείως αδιάβροχα κατά DIN ΕΝ 52 617. Επιπλέον έχουν την ιδιότητα της υψηλής διαπερατότητας, επιτρέποντας στον υδρατμό να περάσει από μέσα προς τα έξω, ενώ συγχρόνως αποκλείουν την διείσδυση της βροχής από έξω προς τα μέσα.
H επαναφορά παλαιού τοίχου στο φυσικό του «λ»
Ένας τοίχος που έχει απορροφήσει υγρασία έχει χάσει τον φυσικό του συντελεστή θερμοαγωγιμότητας («λ»). H ενέργεια της κεντρικής θέρμανσης καταναλίσκεται άσκοπα για να εξαερώνει την δεσμευμένη και διαρκώς ανανεούμενη στα τριχοειδή υγρασία. H βαφή με Brillux 100 ή Ceresit Color απαγορεύει οριστικά την ανανέωση της υγρασίας (από τη βροχή) επιτρέποντας συγχρόνως στη δεσμευμένη να εξέλθει οριστικά προς τα έξω. Έτσι το δομικό στοιχείο ξηραίνεται και επανέρχεται στο φυσικό του «λ».

Βαφή Πρόσοψης   Renovat.gr

Ο φωτοχημικός αυτοκαθαρισμός στο Ceresit CT 44-Color (σατινέ).
Λόγω του ότι η διείσδυση νερού είναι αδύνατη μέσα στο χρώμα αυτό, αποκλείεται και η απόθεση υδατοδιαλυτού ρύπου στους πόρους του. Οι σταγόνες νερού αποθέτουν τον ρύπο μόνο επιφανειακά και αυτός χάνει φωτοχημικά, με την βοήθεια του ήλιου, την πρόσφυση του ώστε να ξεπλένεται με την επόμενη βροχή. H πρόσοψη παραμένει έτσι «φρεσκοβαμμένη» για πολλά χρόνια.
O επαναστατικός αυτοκαθαρισμός ετερογενούς φωτοκατάλυσης του Brillux 100 Solartect (ματ)
Στο χρώμα αυτό ο αυτοκαθαρισμός ακολουθεί πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Το επαναστατικό αδιάβροχο χρώμα προσόψεων Brillux 100 Solartect βιοαποικοδομεί κάθε υγρό ή αέριο, οργανικό ή ανόργανο ρύπο, που είτε αποτίθεται πάνω του, είτε έρχεται σε απλή αέρια επαφή μαζί του. Ο ρύπος μετατρέπεται διαρκώς σε νερό και αβλαβή άλατα που ξεπλένονται από την βροχή.
Το αδιάβροχο χρώμα Brillux 100 Solartect περιέχει μια νανοκρυσταλλικά τροποποιημένη μορφή του ημιαγωγού-καταλύτη TiO2 (διοξείδιο τιτανίου).
Τρόπος δράσης:
Το υπεριώδες φως αποσπά διαρκώς ηλεκτρόνια από το TiO2 και δημιουργώντας έτσι σε αυτό ζεύγη οπών (h+) και ηλεκτρονίων (e-) το αναγκάζει να συνθέτει από το νερό και από ρίζες ΟΗ, -που βρίσκονται πάντα πάνω στις προσόψεις-, ρίζες υδροξυλίων.
Οι ρίζες όμως αυτές αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο μετά το φθόριο και επιπλέον δεν ρυπαίνουν, όπως αυτό, το περιβάλλον. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά οξειδωτικά σώματα, τα οποία αντιδρούν με όλες τις βλαβερές οργανικές ενώσεις που λερώνουν την πρόσοψη, αποσπώντας τους υδρογόνο και μετατρέποντας τες σε υπεροξειδικές ρίζες. Οι τελευταίες πυροδοτώντας οξειδωτικές θερμικές αντιδράσεις αυτομετατρέπονται σε ανόργανα άλατα και νερό και εγκαταλείπουν την πρόσοψη.
Εκτός από τη δυνατότητα καταστροφής των ρυπογόνων και τοξικών ουσιών οργανικής προελεύσεως που λερώνουν την πρόσοψη, γίνεται παράλληλα και οξείδωση των ανόργανων ιόντων του αέρα που έρχονται σε επαφή με αυτήν (π.χ. ΝΟ2-, CN-, S-2, S2O3-2 κ.α.) εξουδετερώνοντας έτσι εκεί το φωτοχημικό νέφος των μεγάλων πόλεων.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το τροποποιημένο, σαν νανοφωτοκαταλύτης, TiO2 δεν συμμετέχει στην αντίδραση και έτσι ούτε ξοδεύεται το ίδιο, ούτε σταματά ή εξασθενίζει ποτέ ο φωτοκαταλυτικός αυτοκαθαρισμός. Tα χρώματα Brillux 100 Solartect (ματ) και Ceresit CT 44 - Color (σατινέ) σαν υλικά προστασίας εμφανούς μπετόν (φραγείς ενανθράκωσης).
Για την παραγωγή υλικού έγχρωμης αδιαβροχοποίησης επιχρισμάτων (σοβάδων) απαιτείται όπως εξηγήσαμε υψηλή τεχνογνωσία και συνδυασμός πολλών προδιαγραφών.
Ακόμη πιο κρίσιμες είναι όμως οι απαιτήσεις για τις βαφές εμφανούς μπετόν. Οι απαιτήσεις στις ιδιότητες ενός χρώματος βαφής σκυροδέματος έχουν ανατραπεί οριστικά από την προ τριαντακονταετίας εποχή των «τσιμεντοχρωμάτων». Σήμερα πια δεν αρκεί να χρωματίζεται η πρόσοψη, ή και να αδιαβροχοποιείται ακόμη, αλλά να οφείλει να προστατεύεται πέρα από τα φυσικά φαινόμενα (βροχή, ήλιος, αέρας, εναλλαγή θερμότητας) και από περιβαλλοντολογικές καταπονήσεις (βιομηχανική ρύπανση, μόλυνση πόλης, όξινες αποθέσεις, διείσδυση CO2 και SO2, που μειώνουν το αλκαλικό pH και οδηγούν σε ενανθράκωση.
Ακόμη και ένα εντελώς καινούργιο κτίριο κινδυνεύει να υποστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δραστική μείωση της αξίας του από οξείδωση του οπλισμού αν δεν προστατευθεί έγκαιρα από τους ανωτέρω παράγοντες.
Οι βλαβερές ουσίες της ατμόσφαιρας δεν είναι σε θέση να καταστρέψουν μια πρόσοψη όσο βρίσκονται σε αέρια μορφή. Αφού όμως διαλυθούν σε νερό (από την βροχή π.χ.) αποκτούν την δυνατότητα να διεισδύουν στα δομικά στοιχεία.
Περιγραφή του μηχανισμού ενανθράκωσης του μπετόν
Kατά την πήξη του τσιμέντου παράγεται ως γνωστόν υδροξείδιο του ασβεστίου Ca (OH)2. Tο υδροξείδιο αυτό πλεονάζει στο σκυρόδεμα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι 25% περίπου του βάρους του τσιμέντου, υπάρχει μετά την κρυστάλλωση υπό μορφή υδροξειδίου του ασβεστίου. Aποτέλεσμα του πλεονάσματος αυτού είναι το υψηλό αλκαλικό pH του μπετόν (περίπου 12,5). Όσο ο οπλισμός βρίσκεται μέσα στο αλκαλικό αυτό περιβάλλον είναι προστατευμένος από οξείδωση. Αντιδράσεις όμως με διεισδύουσες όξινες ουσίες μειώνουν διαρκώς το pH.
Tην μέγιστη σημασία έχει εδώ η επίδραση του CO2. Aυτό αφομοιώνεται τριχοειδώς από την επιφάνεια του μπετόν, διαλυμένο στο νερό της βροχής, μαζί μάλιστα με SO2 (σε βιομηχανικές και μολυσμένες περιοχές). Tο αποτέλεσμα της απορρόφησης του CO2 είναι η εξουδετέρωση της αλκαλικότητας:
Cα(OH)2 + H2O + CO2 = CaCO3 + 2H2O
Το δημιουργούμενο ανθρακικό ασβέστιο δίνει και το όνομα της ενανθράκωσης στο φαινόμενο αυτό. H ενανθράκωση επιταχύνεται δραστικά από πόρους, φωλιές, κακοτεχνίες, ανομοιογενή κακή δόνηση μικρή επικάλυψη κ.λπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενανθράκωση μένει απαρατήρητη για πολλά χρόνια. Μόνον όταν οξειδωθεί ο οπλισμός παρατηρούνται, βρέχοντας την επιφάνεια τριχοειδείς ρωγμές λόγω της διόγκωσής του ή όταν αποκολληθούν βίαια οι επικαλύψεις του οπλισμού (σεισμός π.χ.) γίνεται ορατή η οξείδωση.
Tα χρώματα Brillux 100 Solartect (ματ) και Ceresit CT 44 - Color (σατινέ) σαν φραγείς ενανθράκωσης. Αρκεί να αναφερθεί εδώ ότι οι προδιαγραφές DIN εγκρίνουν και πιστοποιούν χρώματα σαν φράγματα ενανθράκωσης σκυροδέματος, μόνον όταν αυτά αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων συστημάτων αποκατάστασης (εποξειδικό μίνιο, ειδικές κονίες αποκατάστασης, ειδική προεπάλειψη, ειδικό χρώμα τέλος) δηλαδή προϊόντα μίας συνολικής ερευνητικής και παραγωγικής διαδικασίας και όχι αποσπασμένα προϊόντα βαφής της βιομηχανίας χρωμάτων.
Tο DIN θεωρεί ότι ένα υλικό δημιουργεί φράγμα ενανθράκωσης όταν μια στρώση του πάχους s αντιστέκεται σε διαπίδυση του CO2 και του SO2 όσο ισοδύναμο πάχος στρώσης αέρα SD πάχους 50m. H ισοδύναμη στρώση SD του Brillux 100 Solartect (ματ) και Ceresit CT 44 Color (σατινέ) σε φιλμ 150μ είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από την απαίτηση του DIN ΕΝ.
Και τέλος μια πρακτική συμβουλή για την αγορά πραγματικά αδιάβροχων χρωμάτων, μια και κάθε σχεδόν ακρυλικό έχει πλέον αυτοανακηρυχθεί σε «αδιάβροχο» (όπως και κάθε εσωτερικό πλαστικό σε πλενόμενο).
Ένα αδιάβροχο χρώμα προσόψεων είναι σίγουρα τέτοιο αν διαθέτει παράλληλα και πιστοποίηση φραγής ενανθράκωσης.
Αν δεν την διαθέτει δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε δεν είναι αδιάβροχο. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να υποψιασθούμε ότι η αδιαβροχοποίηση είναι τουλάχιστον μέτρια, αν όχι απούσα.

 

Back to top

Αυτή η ιστοσελίδα κάνει χρήση cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης κατά την πλοήγηση.